top of page

יעדים

  • לקדם בריאות בגוף, בתודעה וברוח במשך כל החיים.

  • ליצור מודעות לעובדה שפעילות גופנית היא לא רק לאנשים צעירים, מהירים וחזקים.  היא מתאימה לכולם, בכל גיל.

  • להתאמן וליישם את עקרונות הטאי צ'י בחיי היום יום.

  • ליצור אווירת אימונים רגועה ושלווה, שבה אנשים יכולים לקבל נקודות מבט ותובנות חדשות  על עצמם ועל החיים.

  • להכשיר תלמידי טאי צ'י באותם הסטנדרטים שבמזרח.

  • להבין את יישום אומנות הלחימה של הסגנון.

bottom of page