top of page

קישורים ומשאבים

קישורים לאתרי המשפחה הבינלאומית שלנו

קישורים לסרטונים ולסרטי תעודה

ריוקיו קובוג'וצו בסרט התעודה "מקלות לחימה"

"מקלות לחימה" הוא סרט תיעודי על הלחימה במקלות של זולו. הוא בן שני פרקים, ושודר בטלוויזיה בערוץ תאגיד השידור הדרום אפריקני ב־1983. חלק ניכר מצילומי אומנויות הלחימה המזרחיות צולמו סביב 1982 בדוג'ו דרום אפריקה ריוקו הוזון שינקו קאי המקורי ביוהנסבורג. בקטע זה, שיהן אדוורד ג'רדיין מסביר כיצד באוקינאווה השתמשו בכלים יום יומיים ככלי נשק. זה מקביל לשימושם של מהגרי עבודה בני זולו, העובדים במכרות, בכלים שהם נושאים ככלי נשק בלחימת מקלות. גם וינקין לאונג וקולמן פינק נראים מתרגלים את הבו ג'וגו קומייט, אימון שעתה כל חברי הריקיו קובוג'וצו שינקו קאי ברחבי העולם מתרגלים. הבו ג'ו קומייט נוצר בידי אינואה גנשו (מוטוקצו) או'סנסאי, מייסד קובוג'וצו הוזון שינקו קאי.

bottom of page